TÜ Majandusteaduskond
Delta
Majandus-
konverents
25.mai 2018

Muutus algab siit!

Delta majanduskonverents on kord aastas, kevadel toimuv suurüritus, kus  oma valdkonna eksperdid nii Tartu Ülikoolist kui ettevõtetest saavad kokku ning räägivad olulistest teemadest täna ja tulevikus. Sel aastal on fookuses suurandmed, tehisintellekt ja äri. 

See on suurepärane võimalus tulla kuulama, mida uut on teadlased aasta jooksul välja uurinud, vahetada mõtteid teiste oma valdkonna spetsialistidega, tuletada meelde vanu aegu endiste kursusekaaslastega ja värvata endale uusi andekaid noori töötajaid, sest sõna saavad ka selle aasta parimad lõpetajad.

Avasessioon

J.Liivi 2 – 111 algusega 12.00

Maaja Vadi
TÜ majandusteaduskonna juhataja, juhtimise professor, PhD.
-
Sissejuhatav sõnavõtt
Raul Eamets
Sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, makroökonoomika professor, PhD.
-
Kuidas AI mõjutab tööjõuturgu ja majandust
Urmas Varblane
Akadeemik, TÜ majandusteaduskond, rahvusvahelise ettevõtluse professor, knd.
-
Majandusteadus, populism ja Brexit.
Krista Fischer
Eesti Geenivaramu, biostatistika vanemteadur, PhD
-
Suurandmete abil personaalmeditsiinini

Paralleelsessioonid

J.Liivi 4 algusega 14.00

Turundus

Juhtimine

Finants ja arvestus

Majanduspoliitika ja
avalik sektor

Turundus

Kristian Pentus
TÜ majandusteaduskond, Turunduse assistent, tarbijauuringute labori peaspetsialist, MA.
-
Neuroturundus: analüüs vs kõhutunne turunduses
Martin Lember
Nordica, e-kommertsi juht
-
Omakanali optimeerimine Nordica näitel
Madli Kõiv
TÜ majandusteaduskond, magistrant
-
Kuidas ostukeskkond kliente mõjutab
Katrina Ojavee
TÜ majandusteaduskond, tudeng
-
Sotsiaalmeedia turunduse tõhustamise võimalused meessoost kasutajate suunal
Mari Prok
TÜ majandusteaduskond, tudeng
-
Klientide lugemismustrid ostukataloogide puhul
Jaan Übi
TÜ Arvutiteaduse instituut, Infosüsteemide teadur, PhD
-
Suurandmete töötlemine turunduse tarbeks
Lasse Sool
OÜ Initiative, Head of Marketing Analytics
-
Turundusmeeestiku mudeldamine Eesti ettevõtete näitel

Juhtimine

Kulno Türk
TÜ majandusteaduskond, personalijuhtimise professor, knd
-
Coaching ja kovisioon – tagasisidestamise abilised
Krista Jaakson
TÜ majandusteaduskond, Juhtimise teadur, PhD
-
Juhtimine ülikoolis: Vietnami retsept
Eneken Tikk
Ellex Raidla nõunik
-
Automaatsed otsused, profileerimine ja andmekaitse üldmäärus: mida peaks juhatus teadma.
Laura Hääl
TÜ majandusteaduskond, tudeng
-
Tegevuspõhise kontori eelised ja puudused
Ilme-Ly Keerberg
TÜ majandusteaduskond, tudeng
-
Kas kindlustusvaldkonnas sobib kasutada intuitsiooni?

Rahandus ja arvestus

Kertu Lääts
TÜ majandusteaduskond, majandusarvestuse dotsent, PhD
-
Jätkusuutlikkust puudutava info avalikustamise mustrid Eesti ettevõtetes
Kaia Kask
TÜ majandusteaduskond, rahanduse teadur, PhD
-
Ärikinnisvara tulumäärade uuring Eestis: teooria vastavus ekspertarvamusega
Anna Netšajeva
TÜ majandusteaduskond, magistrant
-
Laenupõhiselt ühisrahastatud kinnisvaraga kaasnevad investori riskid Eestis
Mariel Aim
TÜ majandusteaduskond, magistrant
-
Tehisintellekt - suurim konkurent Sinu järgmisel tööotsingul?
Krislin Aru
TÜ majandusteaduskond, tudeng
-
Suurandmete analüüsi rakendamise tegurid majutusettevõtetes

Majanduspoliitika ja
avalik sektor

Kadri Ukrainski
TÜ majandusteaduskond, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor, PhD
-
Eesti arengumudeli muutmiseks tuleb muuta stiimuleid
Jaan Looga
TÜ majandusteaduskond, regionaalökonoomika nooremteadur
-
Kuidas Eesti omavalitsused saavad hangete kaudu kohalikku ettevõtlust toetada?
Tanel Hirv
TÜ majandusteaduskond, doktorant
-
EL teaduse rahastamise meetmete mõju Eesti teadlaste publikatsoonide nähtavusele
Jaak Kaljula
TÜ majandusteaduskond, tudeng
-
Targa linna arendusvaldkonnad ja seda mõjutavad tegurid Tartu näitel
Elizaveta Lebedeva
TÜ majandusteaduskond, magistrant
-
Cryptocurrencies market as financial network: new perspective of studying Bitcoin and altcoins
Raimond Tamm
Tartu abilinnapea
-
Targa linnajuhtimise vundamendiks on andmed
Bianka Plüschke-Altof
TÜ majandusteaduskonna vilistlane, PhD
-
Seame teatud tõed kahtluse alla: Eesti regionaalareng diskursuseanalüüsi vaatevinklist

Aiapidu

Peale huvitavat konverentsi ei tasu kohe koju minna, kuna majandusteaduskonna hoovis algab juba kell 18.00 suur aiapidu!
Tagahoovis mängitakse mitmesuguseid aiamänge, ragistatakse ajusid mälumängus, tehakse suur ekskursioon majandusteaduskonna hoonesse ja palju muud põnevat!

Head tuju aitab üleval hoida ansambel Fantaasia, kes on kindlasti paljudele tuttav majandusteaduskonna jõulupeost. Kohale on kutsutud tänavatoidu pakkujad ja avatud on ka baar.

Korraldavad